სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2019 წელი

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 574 079 ერთეულს

მათ შორის:

წიგნი – 377 148 ერთეული

აუდიო წიგნი – 74 ერთეული

აუდიო-ვიდეო მასალა – 968 ცალი

ფოტომასალა – 174 ცალი

რუქა – 47 ცალი

კალენდარი - ერთეული

პლაკატი - 13 ცალი

ნოტი - 34 ცალი

სასწავლო თამაშობანი – 23 ცალი

ჟურნალი – 156 979 ერთეული

გაზეთი – 34 706 ცალი და 3 900 კომპლექტი.

 

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

 

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 153 854 მკითხველს და მათზე გაცემულია 371 826 ბეჭდვითი ერთეული. მათ შორის: წიგნი 188 395  ცალი, ჟურნალი 59 679 ცალი, გაზეთი 123 752 ცალი. აგრეთვე, ,,ამერიკული კუთხის“ და ერთი კომპიუტერული ცენტრის 781 მომხმარებელმა  20073 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით (ინტერნეტით), 4451 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალით. 

 


«««