სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2021 წელი

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 569 640 ერთეულს. მათ შორის: წიგნი – 373 839 ცალი, აუდიო წიგნი – 84 ცალი, აუდიო-ვიდეო მასალა – 1022 ცალი, ფოტომასალა – 182 ცალი, რუქა – 47 ცალი, კალენდარი - 13 ცალი, პლაკატი - 13 ცალი, ნოტი - 35 ცალი, სასწავლო თამაშობანი – 46 ცალი, ჟურნალი – 152 388 ცალი, გაზეთი – 38 069 ცალი და 3 902 კომპლექტი.

 

2021 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა (ჩაეწერა) 2 483 მკითხველი, დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 25 771 მკითხველს და მათზე გაცემულია 120 860 ბეჭდვითი ერთეული. მათ შორის: წიგნი 37 168 ცალი, ჟურნალი 11 711 ცალი, გაზეთი 71907 ცალი. აგრეთვე, ,,ამერიკული კუთხის“ და ერთი კომპიუტერული ცენტრის 520 მომხმარებელმა 533 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით (ინტერნეტით), 146 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალით.

 


«««