სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2022 წელი

 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 573 325 ერთეულს. მათ შორის: წიგნი – 375 480 ცალი, აუდიო წიგნი – 84 ცალი, აუდიო-ვიდეო მასალა – 1027 ცალი, ფოტომასალა – 182 ცალი, რუქა – 47 ცალი, კალენდარი - 14 ცალი, პლაკატი - 13 ცალი, ნოტი - 35 ცალი, სასწავლო თამაშობანი – 46 ცალი, ჟურნალი – 152 674 ცალი, გაზეთი - 39 821 ცალი და 3 902 კომპლექტი.

 

2022 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრინდა (ჩაეწერა) 2 341 მკითხველი, დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 24 934 მკითხველს და მათზე გაცემულია 62 027 ბეჭდვითი ერთეული. მათ შორის: წიგნი 29 571 ცალი, ჟურნალი 4 735 ცალი, გაზეთი 27 721 ცალი. აგრეთვე, ,,ამერიკული კუთხის“ და კომპიუტერული ცენტრის 515 მომხმარებელმა 6 714 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით (ინტერნეტით), 226 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალით. "


«««