სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2013 წელი
ფონდის რაოდენობა:
 
2013 წლის მდგომარეობით შეადგენს  575 936 ერთულს
 
მათ შორის:
 

წიგნი - 417 181 ერთეული

ჟურნალი - 148 080 ერთეული

გაზეთი - 5 810 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტები - 19 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 738 ცალი

რუქა - 24 ცალი

ფოტო მასალა - 159 ცალი

კალენდარი - 12 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

 

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

 

დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 95 328 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 225 722 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 103 118 ცალი, ჟურნალი 34 766 ცალი, გაზეთი 87 838 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ორი "კომპიუტერული ცენტრის" 7 340 მომხმარებელმა 19 319-ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 1 782-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.

 

 


«««