სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2015 წელი

ფონდის რაოდენობა

 

2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 537 650 ერთულს

 

მათ შორის:

 

წიგნი - 364 298 ერთეული

აუდიო წიგნი - 55 ერთეული

ჟურნალი - 151 339 ერთეული

გაზეთი - 16 929 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტი - 29 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 876 ცალი

რუქა - 35 ცალი

ფოტო მასალა - 159 ცალი

კალენდარი - 12 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

სასწავლო თამაშობანი - 5 ცალი

 

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

 

2015 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 162 815 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 343 647 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 163 002 ცალი, ჟურნალი 53 768 ცალი, გაზეთი 126 877 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ორი "კომპიუტერული ცენტრის" 1 205 მომხმარებელმა 20 054-ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 5 534-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.

 


«««