სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის უცხოური განყოფილება გთავაზობთ სხდადასხვა ენის ლექსიკონებსა და სასაუბროებს.
ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის უცხოური განყოფილება გთავაზობთ სხდადასხვა ენის ლექსიკონებსა და სასაუბროებს.
ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის უცხოური განყოფილება გთავაზობთ სხდადასხვა ენის ლექსიკონებსა და სასაუბროებს.
------------
 
ლექსიკონი თავისი დანიშნულებისა და აგებულების მიხედვით სხვადასხვაგვარია. იგი განკუთვნილია ენების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის - მოსწავლეების, სტუდენტების, მთარგმნელებისა და თარჯიმნებისათვის.
 
სასაუბროები კი მნიშვნელოვანია იმათთვის, ვინც კარგად ვერ ფლობს ამა თუ იმ ენას და სურვილი აქვს ადამიანის ყოველდღიურ ყოფასა და საქმიანობაზე ისაუბროს.
 
საჯარო ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი მდიდარია სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონებითა და სასაუბროებით, ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მკითხველისათვის.
 

«««