ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი - შორენა მახაჭაძე, რუბრიკით „რატომ უნდა წავიკითხოთ ვეფხისტყაოსანი?“