სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ელექტრონული რესურსების განყოფილება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ელექტრონული რესურსების განყოფილება

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ელექტრონული რესურსების განყოფილება აღჭურვილია უახლესი კომპიუტერული ტექნოლოგიებით. მომხმარებელს აქვს საშუალება უფასოდ შეისწავლოს კომპიუტერით სარგებლობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, ისარგებლოს კომპიუტერული ტექნიკით და ინტერნეტით. 

 განყოფილებაში მიმდინარეობს ბიბლიოთეკის ფონდის ელექტრონული კატალოგების შექმნა.


«««