სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ფონდების დაკომპლექტებისა და კატალოგების ორგანიზების განყოფილება
ფონდების დაკომპლექტებისა და კატალოგების ორგანიზების განყოფილება

განყოფილება ორგანიზებას უკეთებს ბიბლიოთეკის ფონდების დაკომპლექტებას, დამუშავებასა და კატალოგების წარმოებას. აქ ხდება ბეჭდური პროდუქციით (წიგნები, ჟურნალები, პლაკატები, რუქები, სანოტო გამოცემები) და თანამედროვე ტექნოლოგიებით (კასეტები, კომპაქტ დისკები) ფონდების შევსება დაკომპლექტების სხვადასხვა წყაროს საშუალებით. თითოეულ ბეჭდურ ერთეულზე იწერება გენერალურ-ანბანური და სისიტემატური კატალოგი. 


«««