სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


კულტურული პროგრამების და სამკითხველო დარბაზებით მომსახურების განყოფილება
კულტურული პროგრამების და სამკითხველო დარბაზებით მომსახურების განყოფილება

განყოფილება მკითხველებს ემსახურება საერთო სამკითხველო და პერიოდიკის დარბაზებით.

საერთო სამკითხველო დარბაზი განთავსებულია ბიბლიოთეკის II სართულზე. მკითხველს აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს ანბანური კატალოგით, სახელმძღანელოებითა და საცნობარო ლიტერატურით დაკომპლექტებული  სახელდახელო ფონდით. დარბაზი 72 მკითხველს იტევს.

პერიოდულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი მდებარეობს შენობის I სართულზე და შესაძლებელია  ერთდროულად  48 მკითხველის მომსახურება. ფონდში დაცულ პერიოდულ გამოცემებზე შედგენილია ანბანური კატალოგი.

დარბაზებში სისტემატურად ეწყობა როგორც კალენდარული და თემატური, ასევე ახალმიღებული  ლიტერატურის გამოფენები.

განყოფილებაში რეგულარულად ტარდება კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები: ლიტერატურულ-შემეცნებითი საღამოები, კონფერენციები, ახალი წიგნების პრეზენტაციები, შეხვედრები მეცნიერებთან, კულტურისა და ხელოვნების წარმომადგენლებთან.


«««