სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული და სამხარეთმცოდნეო განყოფილება
საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული და სამხარეთმცოდნეო განყოფილება

საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული და სამხარეთმცოდნეო განყოფილება მკითხველს სთავაზობს მომსახურებას ბიბლიოთეკის საცნობო-საძიებო სისტემის გამოყენებით: კატალოგებით, სამხარეთმცოდნეო კარტოთეკებით, საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული და სამხარეთმცოდნეო განყოფილების წიგნადი ფონდით, თემატური კარტოთეკებით, ინტერნეტ რესურსებით. ასევე, განყოფილება მკითხველს ემსახურება ბიბლიოგრაფიული კონსულტაციით:

-როგორ მოძებნოს მისთვის საჭირო ლიტერატურა;

-მიიღოს დაზუსტებული ინფორმაცია წიგნის ან სტატიის მონაცემებზე;

-მიიღოს თემატური და მეთოდური ზეპირი ცნობები;

-მიიღოს ინფორმაცია ბიბლიოთეკის კატალოგების, კარტოთეკების, საცნობო-ბიბლიოგრაფიული გამოცემების გამოყენების შესახებ.


«««