სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


მოსწავლეთა დარბაზი

მოსწავლეთა დარბაზის უმთავრესი პრინციპი და დანიშნელებაა უზრუნველყოს მოსწავლეთა ინტელექტუალურ-კულტურული, საგანმანათლებო და საინფორმაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება. მოსწავლეთა დარბაზი ემსახურება მე-3-დან  მე-9 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს და შესაბამისად, წიგნადი ფონდიც განისაზღვრება ასაკობრივი დიფერენციაციით. დარბაზს გააჩნია საკატალოგო მეურნეობა. თემატური კარტოთეკები, სარეკომენდაციო სიები, ანოტირებული წიგნის ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვები.

მოსწავლეთა დარბაზში  მკითხველს თავად შეუძლია წიგნის თაროზე სასურველი ლიტერატურის შერჩევა. 


«««