სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


საერთო სამკითხველო დარბაზი

საერთო სამკითხველო დარბაზი ემსახურება 15  წლის  ზევით ასაკის მოსწავლეებს და სტუდენტებს, ასევე მკითხველთა  საერთო კონტინგენტს. დარბაზი აკმაყოფილებს მკითხველის ყველა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მოთხოვნას, ემსახურება მას სისტემატიური და ანბანური კატალოგებით, ახალმიღებული ლიტერატურის საინფორმაციო სიებით, სარეკომენდაციო საძიებლებით, ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვებით, ახალი ლიტერატურის საინფორმაციო ბიულეტენებით. დარბაზში იმართება ახალი წიგნების წარდგენა-განხილვა.


«««