სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


პერიოდულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი

პერიოდულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, მათ შორის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებსაც. დარბაზში ყოველთვიურად იკვრება და ხარისხდება საქართველოში გამოცემული 30  და რუსეთში გამოცემული 5 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი.


«««