სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2016 წელი

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 546 873 ერთულს

მათ შორის:

წიგნი - 366 918 ერთეული

აუდიო წიგნი - 74 ერთეული

ჟურნალი - 152 956 ერთეული

გაზეთი - 21 882 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტი - 29 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 889 ცალი

რუქა - 35 ცალი

ფოტო მასალა - 159 ცალი

კალენდარი - 13 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

სასწავლო თამაშობანი - 5 ცალი

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 117 927 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 348 348  ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 140 954 ცალი, ჟურნალი 70 107 ცალი, გაზეთი 137 287 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ერთი "კომპიუტერული ცენტრის" 828 მომხმარებელმა 6 962-ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 4 858-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.


«««