სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2018 წელი

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 565 140 ერთეულს

მათ შორის:

წიგნი - 373 362 ერთეული

აუდიო წიგნი - 74 ერთეული

ჟურნალი - 155 834 ერთეული

გაზეთი - 30 740 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტი - 31 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 953 ცალი

რუქა - 35 ცალი

ფოტო მასალა - 167 ცალი

კალენდარი - 13 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

სასწავლო თამაშობანი - 18 ცალი

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 175 304 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 429 891 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 215 350 ცალი, ჟურნალი 71 255 ცალი, გაზეთი 143 286 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ერთი "კომპიუტერული ცენტრის" 1 362 მომხმარებელმა 17 965 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 9 273-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.


«««