სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2020 წელი

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს: 565 366 ერთეულს.

მათ შორის:

წიგნი 371 790 ცალი

წიგნი – 371 790 ერთეული

აუდიო წიგნი – 84 ერთეული

აუდიო-ვიდეო მასალა – 972 ცალი

ფოტომასალა – 181 ცალი

რუქა – 47 ცალი

კალენდარი - 13 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

ნოტი - 35 ცალი

სასწავლო თამაშობანი – 23 ცალი

ჟურნალი – 152 017 ერთეული

გაზეთი – 36 291 ცალი და 3 900 კომპლექტი.

 

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გაწევრიანდა (ჩაეწერა) 1 765  მკითხველი, დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 17 322 მკითხველს და მათზე გაცემულია 61 306  ბეჭდვითი ერთეული. მათ შორის: წიგნი 23 590  ცალი, ჟურნალი 9 275 ცალი, გაზეთი 28 441 ცალი. აგრეთვე, ,,ამერიკული კუთხის“ და ერთი კომპიუტერული ცენტრის 152 მომხმარებელმა  2 832 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით (ინტერნეტით), 563 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალით. 

 


«««