სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2010 წელი
ფონდის რაოდენობა:
 
2010 წლის მდგომარეობით შეადგენს  555 025 ერთულს
 
მათ შორის:
 
წიგნი - 406 293 ერთეული
 
ჟურნალი - 144 465 ერთეული
 
გაზეთი - 3 510 კომპლექტი
 
ნოტები - 19 ცალი
 
აუდიო ვიდეო მასალა - 587 ცალი
 
რუქა - 11 ცალი
 
ფოტო მასალა - 159 ცალი
 
კალენდარი - 12 ცალი
 
დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა
 
დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 55 514 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 169 762 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 75 872 ცალი, ჟურნალი 28 633 ცალი, გაზეთი 65 257 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ორი "კომპიუტერული ცენტრის" 1 409 მომხმარებელმა 10 042 -ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 196-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.

«««