სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2011 წელი
ფონდის რაოდენობა:
 
2011 წლის მდგომარეობით შეადგენს  560 635 ერთულს
 
მათ შორის:
 
წიგნი - 410 413 ერთეული
 
ჟურნალი - 145 701 ერთეული
 
გაზეთი - 3 696 კომპლექტი
 
ნოტები - 19 ცალი
 
აუდიო ვიდეო მასალა - 648 ცალი
 
რუქა - 18 ცალი
 
ფოტო მასალა - 159 ცალი
 
დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა
 
დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 83 222 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 204 758 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 95 368 ცალი, ჟურნალი 32 658 ცალი, გაზეთი 76 732 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ორი "კომპიუტერული ცენტრის"  3 310 მომხმარებელმა 17 272 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 448 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.

«««