სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2012 წელი
ფონდის რაოდენობა:
 
2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 566 771 ერთულს
 
მათ შორის:
 
წიგნი - 414 989 ერთეული
 
ჟურნალი - 146 926 ერთეული
 
გაზეთი - 3 900 კომპლექტი
 
ნოტები - 19 ცალი
 
აუდიო ვიდეო მასალა - 731 ცალი
 
რუქა - 24 ცალი
 
ფოტო მასალა - 159 ცალი
 
კალენდარი - 10 ცალი
 
პლაკატი - 13 ცალი
 
დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა
 
დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 85 424 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 205 202 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 95 666 ცალი, ჟურნალი 32 724 ცალი, გაზეთი 76 812 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ორი "კომპიუტერული ცენტრის" 6 991 მომხმარებელმა 18 399 - ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 1 697 - ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.

«««