სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


2014 წელი
ფონდის რაოდენობა:
 
2014 წლის მდგომარეობით შეადგენს  586 296 ერთეულს.
 

მათ შორის:

 

წიგნი - 420 382 ერთეული

ჟურნალი - 149 480 ერთეული

გაზეთი - 11 476 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტები - 21 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 829 ცალი

რუქა - 24 ცალი

ფოტო მასალა - 159 ცალი

კალენდარი - 12 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

 

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

 

2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 126 180 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 304 525 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 122 780 ცალი, ჟურნალი 54 856 ცალი, გაზეთი 126 889 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ორი "კომპიუტერული ცენტრის" 1 018 მომხმარებელმა 20 728 ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 4 936-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.


«««