სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


ჩამოწერილი დაზიანებული წიგნების აუქციონი

ჩამოწერილი დაზიანებული წიგნების მაკულატურის სახით გასხვისების გამო 2015 წლის 7 ოქტომბერს გამოცხადდა აუქციონი, იხილეთ www.eauction.ge


«««