სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ელექტრონული რესურსების განყოფილება

აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ელექტრონული რესურსების განყოფილება მუდმივ ცვლილებას უნდა განიცდიდეს, რათა 21-ე საუკუნის მოთხოვნის შესაბამისი ცოდნის დაგროვებისა და ეფექტური საქმიანობისთვის მომხმარებელს მიაწოდოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია მარტივად, სწრაფად და ხარისხიანად რომელსაც ჩვენს ელექტრონულ კატალოგებში იხილავთ:
- 2018 , 2019 და 2020 წლის ექვს თვეში მომზადდა ქართული გაზეთების 36 112 სტატიის ანალიტიკური აღწერილობის ელექტრონული ვერსია.
- 2018, 2019 და 2020 წლის ექვს თვეში მონაცემთა ბაზაში განთავსდა ჟურნალების 4306 სტატიის ანალიტიკური აღწერილობის ელექტრონული ვერსია.
- 2018, 2019 და 2020 წლის ექვს თვეში შეიქმნა 3390 ქართული და უცხოური წიგნების ელექტრონული კატალოგი, კომპაქტ–დისკების 735 ელექტრონული კატალოგი.
- 2018 , 2019 და 2020 წლის ექვს თვეში მომზადდა ქართული და რუსული გაზეთების 1990524 ელექტრონული კატალოგი.
- 2018 , 2019 და 2020 წლის ექვს თვეში გაციფრდა და ინტერნეტ სივრცეში აიტვირთა 1255 ფოტო.
- 2018 , 2019 და 2020 წლის ექვს თვეში გაციფრდა სკანირებული ვერსიით PDF ფორმატში და ინტერნეტ სივრცეში აიტვირთა 81 წიგნი.
 - 2020 წლის იანვრიდან ბიბლიოთეკის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზას დაემატა სამხარეთმცოდნეობო წიგნების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის მონაცემები–222 აღწერილობის ელექტრონული ვერსია.

http://bpl.ge/index.php?m1=6&rf=text&lang=ge#.XyqWHzWn270

ინფორმაციული ტექნოლოგიების და
ელექტრონული რესურსების განყოფილების
უფროსი ნატალია კაკიტაძე

 


«««